(06247) 4-10-33

27°C

Торецьк

Невелика хмарність

foto

ЄвсІков
ЮрІй Миколайович

Секретар міської риди

Організовує підготовку сесій міської ради (далі ради), питань, які виносяться на розгляд ради.

У випадку, передбаченому частиною першою, частиною другою статті 42 Закону, здійснює повноваження міського голови.

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону, повідомляє депутатам і населенню інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Детальніше

Веде засідання ради, підписує його рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону.

Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Організовує і забезпечує розгляд, у випадках передбачених законодавством, питань, пов'язаних з адміністративно-територіальним поділом, і внесення пропозицій з цих питань міському голові, реалізацію конституційних прав громадян на свободу слова та безперешкодну діяльність засобів масової інформації. Забезпечує роботу спостережної комісії.

Вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Депутати міської ради

Аксьонов Артем Анатолійович

Браженко Наталія Віталіївна

Бухтіяров Ярослав Дмитрович      

Войтковський Володимир Олександрович

Воробйов Віталій Валентинович

Васильєва Лілія Григорівна

Герт Віктор Давидович

Герт Володимир Давидович

Горпінченко Анатолій Іванович

Гриньов Микола Герасимович

Губський Олександр Вікторович

Дегтяренко Людмила Георгіївна

Дєгтярьов В'ячеслав Іванович

Доронін Михайло Сергійович

Дойних Сергій Іванович

Д'яченко Олександр Іванович

Євсіков Юрій Миколайович

Івашкін Євген Денисович

Іл'єнко Ніна Василівна

Коваленко Олександр Генадійович

Кравченко Сергій Генадійович

Комаров Артем Григорійович

Лубинець Сергій Дмитрович

Малявін Євген Миколайович

Отченашенко Лариса Федорівна

Петрига Людмила Іванівна вища

Полянський Володимир Миколайович

Рибак Ігор Анатолійович

Стельмашенко Костянтин Володимирович

Стефаненко Віктор Іванович

Сищикова Любов Іванівна

Тихонова Тетяна Олексіївна

Топалов Андрій Олександрович

Труш Михайло Іванович

Новіков Валерій Миколайович

Чупрунов Віктор Михайлович

Шемук Володимир Олександрович

Шемук Сергій Олександрович

Шкіря Дмитро Ігорович

Шолохов Анатолій Якович

Щербина Роман Олексійович

Ювченко Юрій Олексійович

Юхименко Володимир Анатолійович

Яценко Олена Петрівна

  • logo
  • Торецька міська рада
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: toretsk-rada@ukr.net
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo